Koło szkolnego wolontariatu działa prężnie! W tym roku przeprowadziło już wiele akcji na rzecz osób i środowisk. Za każdym razem nasi wolontariusze zostają docenieni. Słowa podziękowań są dla nich i dla szkoły bardzo ważne.