1. Procedura kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi
 2. Zatrucie przez ucznia substancją psychoaktywną
 3. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnim a personelem
 4. Próba samobójcza lub samobójstwo ucznia
 5. Zasady i procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia
 6. Procedura zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec małoletniego
 7. Agresywne zachowania ucznia
 8. Popełnienie przestępstwa lub innych czynów łamiących normy prawne, lub społeczne na terenie szkoły
 9. Niszczenie mienia szkoły lub osób
 10. Znalezienie w szkole substancji psychoaktywnych
 11. Uczeń pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej
 12. Podejrzenie, że uczeń posiada narkotyki, dopalacze
 13. Zachowania agresywne niosące zagrożenie życia lub zdrowia
 14. Informacja, że uczeń jest ofiarą przemocy lub przestępstwa
 15. Przemoc wobec dziecka z niepełnosprawnością
 16. Postępowanie z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej w sytuacji oznak znęcania
 17. Bezprawne użycie cudzego wizerunku w sieci oraz łamania prawa autorskiego
 18. Niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych lub wizerunku dziecka
 19. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych
 20. Rozpowszechnianie przez ucznia pornografii w szkole
 21. Ujawnienie problemu sekstingu w szkole
 22. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia prostytucji
 23. Dziecko molestowane seksualnie
 24. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ekshibicjonizmu
 25. Ciąża uczennicy
 26. Zaburzenia emocjonalne uczniów
 27. Atak paniki u ucznia z fobią szkolną
 28. Zaburzenia odżywiania