Przewodnicząca - Ewa Szylińska 

Wiceprzewodnicząca - Ewa Synak

Sekretarz - Katarzyna Wieloch

Komisja rewizyjna - Piotr Jędrusik

Komisja rewizyjna - Marta Szala