312484082 6552418781451765 5020533885768793226 n 1W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi mamy możliwość dzielenia się dobrem poprzez działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza. W minionym roku szkolnym do koła należało około 30 osób, które zaangażowały się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Każdego roku  w październiku bierzemy udział w akcji „Godzina dla Szczecina”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polites. W dniu Wszystkich Świętych pomagamy w kwestach dla Zachodniopomorskiego Hospicjum Domowego dla Dzieci i Dorosłych, a w Święto Niepodległości wspieramy poprzez pomoc w organizacji festynu „Niepodległa na Sportowo”. W październiku także, odwiedzamy Kwatery Kombatanckie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, gdzie porządkujemy groby i zapalamy znicze. Uczniowie przygotowują również paczki świąteczne, które przekazywane są bezdomnym i samotnym podczas “Wigilii dla bezdomnych”, organizowanej przez Caritas Polska. W drugi dzień świąt nasi wolontariusze zawsze uczestniczą w tym spotkaniu. Bierzemy udział w Zbiórce odzieży, książek, czasopism i ozdób świątecznych dla Schroniska dla Osób Bezdomnych Chorych Somatycznie w Szczecinie w ramach akcji “Wnosimy Radość do Domu Smutku”.

Uwcześniliśmy w programie „Obiad z Dziadkiem” a mimo oficjalnego podsumowania projektu, niektóre wolontariuszki nadal regularnie spotykają się i pomagają osobom starszym, z którymi bardzo się zaprzyjaźniły. Z okazji Świąt organizujemy także paczki i odwiedzamy Kombatantów, podopiecznych Zachodniopomorskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Za współpracę ze Związkiem szkoła została uhonorowana w lutym 2024r. medalem.

Uczestniczymy w akcji charytatywnej “Mc Zbiórka” ,we współpracy z Interact Club Szczecin. Corocznie organizujemy akcję „Blaski Wolontariatu”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polites, promującą ideę wolontariatu poprzez dystrybucję opasek odblaskowych wśród uczniów, nauczycieli i przechodniów.

411526196 871681854962518 1789027490649724292 nOrganizujemy zbiórki żywności, środków higienicznych dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego Św. Rodzina. Regularnie uczestniczymy w projekcie “Dobra jest Więcej”, organizowanym przez Caritas Polska.

Reprezentujemy Szkolny Klub Wolontariusza podczas Forum Wolontariatu i Barwach Wolontariatu, a nasi wolontariusze zostają regularnie wyróżniani w konkursie na najlepszego Wolontariusza. Współpracujemy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, pomagając w organizacji festynów i imprez promujących krwiodawstwo. 

Podczas „Pikniku nad Odrą i Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” także zaangażowaliśmy się w promocję krwiodawstwa i rejestrację dawców szpiku w bazie DKMS. Na przestrzeni kilku lat uczestniczyliśmy w wydarzeniach mających na celu rozwój naszych umiejętności i wiedzy o wolontariacie, np.: szkoleniu „Pierwsze Kroki z Wolontariatem” czy spotkaniu „Szybka Randka z Wolontariatem”. W każdym  roku szkolnym przeprowadzamy około dziesięciu zbiórek artykułów dla potrzebujących. Zbieramy np.: karmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, czy okulary dla pacjentów szpitala w Wambie w Środkowej Kenii, artykuły papiernicze dla podopiecznych Świetlic Środowiskowych, organizowaliśmy także pomoc dla ofiar dotkniętych wojną w Ukrainie. W ciągu całego roku szkolnego angażujemy się w różne działania długoterminowe, wśród których można wymienić: wolontariat kulturalny w Filharmonii w Szczecinie, prace w Placówce Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” i udział w projekcie „Mali mogą więcej”, czy w pracach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W roku szkolnym 2022/23 uczestniczyliśmy w projekcie LAS-laboratorium aktywności i samorządności, jako jedyna szkoła średnia w Szczecinie.

Nasi wolontariusze chętnie podejmują także doraźne działania i są zawsze tam gdzie są potrzebni.