1. Kurier Szczeciński - artykuł o szkole 14.03.2019
  2. Tyflosfera - w kwartalniku "Help. Wiedzieć więcej".
  3. Wyniki Idola 2018 - w kwartalniku "Help. Wiedzieć więcej".
  4. Artykuł p. Moniki Jurczyk w kwartalniku "Help.Wiedzieć więcej"
  5. Reportaż o naszej szkole w Kronice TVP3 oraz w programie z cyklu "Wokół nas".