1. Tyflosfera - w kwartalniku "Help. Wiedzieć więcej".

2. Wyniki Idola 2018 - w kwartalniku "Help. Wiedzieć więcej".

3. Artykuł p. Moniki Jurczyk w kwartalniku "Help.Wiedzieć więcej"

4. Reportaż o naszej szkole w Kronice TVP3 oraz w programie z cyklu "Wokół nas".