Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (dawne: XVII Liceum Ogólnokształcące) jest jedyną szkołą w Szczecinie, w której od ponad dwudziestu lat wszystkie klasy są integracyjne. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rzecznik Praw Dziecka nadali szkole w 2002 r. miano LIDERA INTEGRACJI. Podmiotowemu, indywidualnemu traktowaniu uczniów sprzyjają dwudziestoosobowe zespoły klasowe, w których uczy się młodzież zdrowa i od trzech do pięciu osób z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Uczniowie kształcą w sobie tolerancję i akceptację dla innych, uczą się współdziałania, harmonijnie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania sportowe, teatralne, czytelnicze, redakcyjne, matematyczne, rekreacyjno-zdrowotne, filozoficzne, językowe, emocjonalno-społeczne, pracować na rzecz dzieci potrzebujących pomocy (wolontariat), działać w Samorządzie Uczniowskim.

 szkola

 

Uczniowie i ich rodzice stale mogą korzystać z fachowej pomocy psychologa, pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga. 
Zdobywanie wiedzy w LOzOI uatrakcyjniają sesje popularnonaukowe, dni i tygodnie przedmiotowe, konkursy, olimpiady i turnieje.
Szkoła dysponuje pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu, biblioteką i czytelnią, pracowniami językowymi, salą gimnastyczną, siłownią, salą do ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych.
Bez względu na wybór klasy uczniowie mogą rozwijać wszystkie swoje zainteresowania!