DSC 8284

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi serdecznie zaprasza wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursach: 

- biologicznym: „Łatwa biologia” (VII edycja), 
- historycznym: „Historia - świadek przeszłości.
  Królowie elekcyjni. Burzliwy wiek XVII.” (IV edycja),
- geograficznym: „Geo-Lider” (IV edycja),
- polonistycznym: „Władcy słów” (I edycja).

 

Eliminacje rozpoczną się 9 marca 2016 roku, o godzinie 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie al. Wojska Polskiego 119.

Szczegóły dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonych regulaminach.

Chęć udziału w konkursach prosimy zadeklarować poprzez wypełnienie dołączonego formularza i przesłanie go na adresy mailowe poszczególnych organizatorów wskazane w regulaminie.

Zgłoszenia należy wysyłać najpóźniej do 4 marca 2016 roku, do godz. 15.00.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursach!

 

ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSÓW DLA GIMNAZJALISTÓW

Organizatorzy konkursów dla gimnazjalistów w LOzOI, które odbędą się 9 marca 2016, dokonują zmian w  6 punkcie regulaminów poszczególnych przedmiotów. Laureaci konkursu otrzymują nagrody. Niestety, szkoła nie może przyznać dodatkowych punktów za konkurs  branych pod uwagę w trakcie rekrutacji. 

Wynika to ze zmian, które musieliśmy uwzględnić w naszym regulaminie rekrutacji, a wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz zarządzenia Nr 5/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2016 r. 

 

Regulaminy konkursów:

biologiczny: „Łatwa biologia" - regulamin, formularz zgłoszeniowy

historyczny: „Historia – świadek przeszłości" - regulamin, formularz zgłoszeniowy

geograficzny: „Geo-Lider" - regulamin, formularz zgłoszeniowy

polonistyczny:  „Władcy słów" - regulamin, formularz zgłoszeniowy