Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (dawne: XVII Liceum Ogólnokształcące) jest jedyną szkołą w Szczecinie, w której od kilkunastu lat wszystkie klasy są integracyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rzecznik Praw Dziecka nadali szkole w 2002 r. miano LIDERA INTEGRACJI. Podmiotowemu, indywidualnemu traktowaniu uczniów sprzyjają dwudziestoosobowe zespoły klasowe, w których uczy się młodzież zdrowa i od trzech do pięciu osób z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Uczniowie kształcą w sobie tolerancję i akceptację dla innych, uczą się współdziałania, harmonijnie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego, Koła Teatralnego, Koła Psychologicznego, pracować na rzecz dzieci potrzebujących pomocy (wolontariat), działać w Samorządzie Uczniowskim.

 szkola

 

Uczniowie i ich rodzice stale mogą korzystać z fachowej pomocy psychologa, pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga. 
Zgodnie z programem edukacji regionalnej i edukacji europejskiej prowadzony jest cykl zajęć (prelekcje, wykłady, projekty, wycieczki edukacyjne, sesje popularnonaukowe), dotyczących miasta, regionu, pogranicza, Unii Europejskiej (zajęcia prowadzone są m.in. przez specjalistów z Uniwersytetu Szczecińskiego i Ośrodka Integracji Europejskiej). Zdobywanie wiedzy w LOzOI uatrakcyjniają sesje popularnonaukowe, dni i tygodnie przedmiotowe, konkursy, olimpiady i turnieje.
Szkoła dysponuje pracownią informatyczną z dostępem do Internetu, biblioteką i czytelnią z dostępem do Internetu, specjalistycznymi pracowniami językowymi, salą gimnastyczną, siłownią, salą do ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych.
Bez względu na wybór klasy uczniowie mogą rozwijać wszystkie swoje zainteresowania.