Informacja o zajęciach wspomagających dla uczniów oraz druki deklaracji.

INFORMACJA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - uczeń pełnoletni

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - uczeń niepełnoletni (podpisuje rodzic)