LP

DATA

ZAKRES, CEL

KLASY

1

6.09.2018
godz.17.00

Omówienie celów i zadań szkoły, organizacji współpracy z rodzicami, programu wychowawczego i profilaktyki, organizacji roku szkolnego 2018/2019, zasad WSO i wymagań edukacyjnych, organizacja egzaminu maturalnego 2019 (dla klas trzecich).

Wszystkie klasy

2

18.10.2018
godz.17.00

Śródokresowa analiza wyników wychowania i nauczania. 
Temat pedagogizacji: procedury egzaminu maturalnego 2020

Wszystkie klasy

3

6.12.2018
godz.17.00

Informacja o projektowanych ocenach semestralnych i sposobach poprawiania wyników.
Klasy pierwsze: egzamin maturalny 2021.
Klasy trzecie: próbny egzamin maturalny a wybory uczniów – informacje wychowawców i nauczycieli przedmiotu. 

Wszystkie klasy

4

17.01.2019
godz. 17.00

Zebranie – konsultacje. Omówienie wyników w nauce w pierwszym okresie.
Temat: Efekty kształcenia a postawy uczniów wobec szkoły.

Wszystkie klasy

5

14.03.2019
godz. 17.00

Analiza wyników w nauce uczniów klas trzecich, omówienie harmonogramu egzaminu maturalnego.
Śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania w klasach I i II.

Wszystkie klasy

6

23.05.2019
godz.17.00

Informacja o projektowanych ocenach semestralnych i sposobach poprawienia wyników w nauce, cele i harmonogram diagnoz  szkolnych w pierwszych i drugich klasach.

Klasy pierwsze
i drugie