3.09.2018 – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
22.12.2018 –1.01.2019 – zimowa przerwa świąteczna,
15.01.2019 – zakończenie pierwszego okresu,
28.01.2019 – 10.02.2019 – ferie zimowe,
18 – 23.04.2019 wiosenna przerwa świąteczna,
26.04.2019 – zakończenie zajęć w klasach trzecich,
6 – 24.05.2019 – ustne i pisemne egzaminy maturalne,
21.06.2019 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 listopada 2018 (piątek) – dzień po Wszystkich Świętych
29-30 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek) – dzień przed Świętem 1 Maja
2 maja 2019 (czwartek) – Dzień Flagi
6 maja 2018 (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,
7 maja 2018 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki,
8 maja 2018 r. (środa) – pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego