1.09.2020 – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
23.12.2020 –3.01.2021 – zimowa przerwa świąteczna,
18.01.2021 – 31.01.2021 – ferie zimowe,
1 – 4.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna,
30.04.2021  zakończenie roku szkolnego klas III
4 – 20.05.2021 – ustne i pisemne egzaminy maturalne,
25.06.2021 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

4 maja 2021 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,
5 maja 2021 r. (środa) – pisemny egzamin maturalny z matematyki,
6 maja 2021 r. (czwartek) – pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
7 maja 2021 r. (piątek)  pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego (poziom rozszerzony)

4 czerwca 2021 r. (piątek)  dzień po Bożym Ciele