2.09.2019 – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
23.12.2019 –1.01.2020 – zimowa przerwa świąteczna,
10.02.2020 – 21.02.2020 – ferie zimowe,
9 – 14.04.2020 wiosenna przerwa świąteczna,
24.04.2020 – zakończenie zajęć w klasach trzecich,
4 – 21.05.2020 – ustne i pisemne egzaminy maturalne,
26.06.2020 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

4 maja 2020 r. (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,
5 maja 2020 r. (wtorek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki,
6 maja 2020 r. (środa) – pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
12 czerwca 2020 r. (piątek) - dzień po Bożym Ciele