Informujemy, że zdający egzamin maturalny będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. (udostępnienie wyników pomiędzy godz. 8:30 a 10:00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego loginu i hasła.
Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.
Maturzyści mogą odebrać świadectwo dojrzałości w szkole - 5 lipca 2022 od godziny 10:00.