POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2022/2023

Komisja do spraw pomocy materialnej informuje, że uczniowie/rodzice zainteresowani uzyskaniem


1. Stypendium szkolnego 

Powinni w terminie do 13.09.2022 złożyć wnioski pobrane ze strony podanej poniżej lub z gabinetu numer 13, wypełnione przez rodziców (opiekunów) lub ucznia pełnoletniego wraz  z dokumentami zgodnie z informacją zawartą na stronie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp
do gabinetu nr 13.

Zasady podstawowe

  • o stypendium mogą ubiegać się uczniowie z terenu gminy Miasto Szczecin będący w trudnej sytuacji materialnej, uczniowie mieszkający poza Szczecinem mogą zgłaszać się do właściwych urzędów dla miejsca zamieszkania;
  • dochód na osobę (netto, z ostatniego miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł, należy go potwierdzić zaświadczeniami o dochodach oraz stosownymi dokumentami o sytuacji materialnej rodziny;
  • przekazanie wniosków do referatu stypendiów szkolnych  UM Szczecin odbędzie się do dnia 15.09.2022r.

2. „Wyprawki szkolnej”

tj. dofinansowania na zakup podręczników szkolnych mogą ubiegać się tylko uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kl. I – IV.  Wnioski na stronie:  LOzOI lub do odbioru u wychowawców albo w gabinecie nr 13 lub 10 od 1.09.2022r.

Wnioski o wyprawkę należy składać w terminie do 6.09.2022 do godziny 14.00 w gabinecie nr  10 lub nr 13 , a paragony lub faktury za podręczniki prosimy dostarczyć do 30.09.2022.


  1. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy rezygnują z ubiegania się o  dofinansowanie do zakupu podręczników tj.  z “wyprawki szkolnej”, proszeni  są o przekazanie tej informacji drogą mailową na adres:
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów, gdyż jest to jeden z głównych warunków  ubiegania się o wybraną formę pomocy materialnej.

WNIOSEK