Praca biblioteki LOzOI w okresie pandemii COVID-19 od 01.06.2020 do 19.06.2020.

Procedura przyjmowania książek do biblioteki szkolnej.