Ogłoszenie:

Informujemy, że tylko uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników na nowy rok szkolny w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Należy wypełnić wniosek (tu pobierz wzór wniosku) lub zgłaszać się do gabinetu pedagoga szkolnego po odbiór wniosku w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Kupując tylko podręczniki (bez ćwiczeń, kart pracy, reperytoriów, zbiorów zadań itp.) należy zbierać rachunki, faktury potwierdzające wydane kwoty.