Kochani Uczniowie,

zachęcamy Was do składania projektów w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Każda ze szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymuje na realizację projektu lub projektów budżet w wysokości 8.500 złotych. Projekt ma na celu umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie placówki, do której uczęszczają.
ZASADY:
- projekt musi być złożony przez grupę składającą się z co najmniej trzech osób (do 10.04 !!!!!),
- w ramach budżetu finansowane muszą być projekty w dwóch zakresach:
projekty dotyczące tzw. działań miękkich (np. uroczystości szkolne, konferencje) w kwocie do 2000 złotych,
projekty dotyczące tzw. działań twardych (np. doposażenie pracowni tematycznych, organizację kącików wypoczynku, zakup mebli) w kwocie do 6500 złotych,
- dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawiązania Kapituły , której rolą jest przyjęcie i rozpatrzenie złożonych projektów pod względem zgodności ze statutem szkoły oraz przygotowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania,
- Kapituła zobowiązana jest rozpatrzyć wnioski między 11 a 17 kwietnia; w tym samym okresie uczniowie promują zgłoszone projekty,
- wszyscy uczniowie biorą udział w głosowaniu (17.04).

Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w szkole. Wasze propozycje muszą być przedstawione na KARTACH PROJEKTU. Od jutra dostępne u p.Agnieszki Pieńkowskiej i Marzeny Kluczyńskiej.

REGULAMIN oraz KARTA PROJEKTU