Prosimy wszystkich kandydatów do naszego liceum o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

REGULAMIN REKRUTACJI 2019/2020