W październiku ruszyła V edycja MAM PUM. Aby znaleźć się na liście studentów należało zdać test, który został przeprowadzony drogą elektroniczną 28 października 2013r. Z prawie trzystu maturzystów do projektu zakwalifikowało się 169 osób, w tym czworo uczniów z naszej szkoły. Są to: Agnieszka Borkowska, Karolina Lewandowska, Eliza Świtalska oraz Mateusz Witkowski.
Pierwsze zajęcia dla studentów MAM PUM odbyły się 16 października 2013r. Po wysłuchaniu wykładu prof. Anny Waleckiej pt.: "Niezwykłe zastosowania promieni jonizujących" oraz "Genetyka a leki" prof. Marka Droździka studenci otrzymali indeksy.