1. Piękny gest młodych ludzi - o naszych wolontariuszach w sieci!
  2. Kurier Szczeciński - artykuł o szkole 14.03.2019
  3. Tyflosfera - w kwartalniku "Help. Wiedzieć więcej".
  4. Wyniki Idola 2018 - w kwartalniku "Help. Wiedzieć więcej".
  5. Artykuł p. Moniki Jurczyk w kwartalniku "Help.Wiedzieć więcej"
  6. Reportaż o naszej szkole w Kronice TVP3 oraz w programie z cyklu "Wokół nas".