11 czerwca 2015 odbył się V Turniej Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych „»Szerokim gestem«. Zamieszajmy w peerelowskim kotle” organizowany przez OBEP Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Wzięło w nim udział 40 zespołów z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Nasza drużyna – RADAROWCY w składzie: kapitan i „mózg” zespołu Piotr Nierzwicki (3e), Katarzyna Majchrzak (1b), Bartosz Sobczyński (2d) - wywalczyła tytuł Mistrza Turnieju (I miejsce). Przeszliśmy jak burza przez trzy rundy zawodów (każda składała się z dwóch części), zdobyliśmy 116 punktów i weszliśmy z drugiego miejsca do finału, w którym dzięki wiedzy i refleksowi pokonaliśmy cztery drużyny.
W czasie turnieju zmierzyliśmy się z testem wiedzy ogólnej. Wypełnialiśmy karty pracy dotyczące obrazu II wojny światowej w polskiej kinematografii oraz kryzysów politycznych, strajków, protestów społecznych i innych form oporu w okresie PRL-u . Bardzo podobały się nam zadania związane z muzyką młodzieżową lat osiemdziesiątych. Z przyjemnością wysłuchaliśmy utworów takich zespołów jak Kult, Armia, Dezerter, Sztywny Pal Azji czy Aya RL.
Przypominamy, że rok temu zajęliśmy (choć w innym składzie) III miejsce, a dwa lata temu II miejsce. Od pięciu lat do turnieju niestrudzenie przygotowuje naszych uczniów pani Anna Bieniasz.


26 marca 2015 roku uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Tematem zajęć były wybrane reakcje chemiczne związków nieorganicznych. Uczniowie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia dotyczące otrzymywania i właściwości tlenków, soli uwodnionych i bezwodnych, porównywali także różnice w rozpuszczalności soli. Kolejnym zadaniem było badanie pH wodnych roztworów kwasów, zasad i soli za pomocą uniwersalnych papierków. Młodzież miała możliwość obejrzenia przeprowadzonego przez panią profesor doświadczenia spalania taśmy magnezowej i siarki, którego celem było porównanie odczynu roztworów. Na koniec zajęć uczniowie mogli zapoznać się także z ofertą edukacyjną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.


7 marca 2015 roku na Zamku Książąt Pomorskich odbyły się miejskie eliminacje 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasze liceum w turnieju poezji śpiewanej reprezentowała Natalia Grudnik z klasy 2a, która została uhonorowana dyplomem laureata  i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. 24 kwietnia podczas koncertu wojewódzkiego Natalia recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej, śpiewała również piosenkę Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego „W kawiarence Sułtan”. Warto przypomnieć, że od trzech lat ani razu nie zabrakło nas na tej ważnej imprezie. Gratulujemy!