16 października 2017 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga” z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek, wręczył dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Miło nam poinformować, że w czasie uroczystości nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin uhonorowano również nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnego: panią dyrektor Ludwikę Baranowską, p. Joannę Jarotę i p. Marzenę Kluczyńską. Rozdanie nagród poprzedził koncert w wykonaniu zespołów Markato i Cantaro. Mogliśmy więc na scenie podziwiać Annę Nowakowską z klasy 2a oraz naszą absolwentkę Roksanę Kryś. Gratulujemy!

Zdjęcia...:)

Uczniowie LOzOI, absolwenci, nauczyciele, rodzice i nasi przyjaciele rozpoczęli sezon teatralny od wielokrotnie wystawianego i nagradzanego "Boga mordu" autorstwa znakomitej francuskiej dramatopisarki Yasminy Rezy. Sztuka stawiała bardzo aktualne pytania o ukryte źródła agresji, a reżyserował ją Marek Gierszał, polski reżyser, aktor teatralny i filmowy, pracujący na stałe w Berlinie. W przedstawieniu wystąpili: Olga Adamska, Dorota Chrulska, Michał Janicki, Jacek Piotrowski. Na podstawie tekstu tej sztuki Roman Polański nakręcił swój głośny film “Rzeź”.

Tuż przed spektaklem - kilka fotografii...:)


 

W dniu 26 września uczniowie klasy 2d wraz z nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie wzięli udział w inauguracji II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki , który w tym roku odbywał się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Kongres rozpoczął Prezydent RP Andrzej Duda. Wśród zaproszonych gości pojawili się również wice Marszałek Sejmu RP Joachim Brudziński, szef kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, Senator Grzegorz Napieralski oraz Prezydent Miasta Piotr Krzystek.

W dniu 28 września uczniowie klasy 3 d wraz z opiekunem p. Moniką Czapską uczestniczyli w spotkaniu " Dialog obywatelski". Gościem specjalnym tego spotkania była pani Elżbieta Bieńkowska- komisarz EU ds.rynku wewnętrznego,przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie dotyczyło przyszłości UE. Wśród zaproszonych gości pojawili się również Marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz eurpdeputowany Dariusz Rosati.

Galeria


 

PA030003

3 października 2017 roku gościliśmy w progach naszej szkoły pana Jakuba Pawłowskiego - pracownika naukowego  Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, niedaleko Łańcuta. Muzeum upamiętnia Polaków ratujących z narażeniem życia Żydów skazanych na zagładę. Zostało nazwane imieniem rodziny Ulmów, która ukrywała ośmioro Żydów z rodzin Didnerów, Gruenfeldów i Goldmanów. Za tę pomoc ponieśli największą ofiarę - ofiarę życia.  Józef Ulma, jego żona Wiktoria  i ich szóstka dzieci zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów 24 marca 1944 roku, wskutek donosu.

Pan Jakub Pawłowski przybliżył nie tylko historię rodziny Ulmów, ale również ideę powstania i działalności Muzeum. Serdecznie dziękujemy!

Galeria zdjęć


 

P9260014Uczniowie naszego liceum we wrześniu i październiku wypisują, a następnie wysyłają kartki pocztowe do powstańców w ramach projektu BohaterON. Projekt ten umożliwił każdemu wysłanie kartki do Powstańca, niejednokrotnie wypełniając życie tych drugich dobrymi, niespodziewanymi emocjami.

„BohaterON" to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. BohaterON ma edukować społeczeństwo, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich.

Następną częścią projektu będzie realizacja autorskiego projektu promującego historię Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego np. przygotowanie koncertu, konkursu, wystawy, gry miejskiej czy wywiadu ze świadkiem historii.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Anna Bieniasz.

 

Galeria zdjęć