akademia nowoczesnego patriotyzmuKlasa 2d pod opieką p. Moniki Czapskiej w roku szkolnym 2017/2018 wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu zorganizowanego prze Klub Jagielloński. Celem tego projektu było sfilmowanie dwóch działań zorganizowanych przez uczestników. Na samym początku młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli organizatorów, których celem było przygotowanie ich do późniejszego działania. Pierwsze zadanie dotyczyło przedstawienia sylwetki bądź sylwetek nowoczesnych patriotów w naszej okolicy. W filmie, który przygotowali uczniowie z klasy 2d zaprezentowali animatorkę kultury, sportowca.

Drugie zadanie dotyczyło konkretnego działania w społeczności lokalnej i dotyczyć miało naszego patriotycznego działania. Zadanie to wymagało od uczniów własnej inicjatywy. Po wielu dyskusjach uczniowie zadecydowali, że przygotują imprezę  „Dzień Patriotyzmu” dla pozostałych uczniów szkoły. Celem imprezy było pokazanie piękna naszej Ojczyzny. Poszczególnie klasy na miesiąc przed planowaną imprezą losowały poszczególne regiony Polski. Zadanie każdej klasy było przygotowanie: Plakatu, wierszyka, mapy, zaprezentowania folkloru i kuchni. Zaplanowaliśmy również quiz wiedzy o Polsce i zasadzenie przed szkołą drzewka w ramach ogólnopolskich obchodów „100-lecia Niepodległej” (ogłosiliśmy konkurs na imię dla drzewka).

Dnia 21 maja bieżącego roku, odbyła się impreza, w której udział wzięła cała szkoła. Wszystko odbyło się według zaplanowanego scenariusza, zwieńczeniem imprezy było zasadzenie brzozy, która głosami uczniów otrzymała imię Józef. Z całej akcji został nakręcony film i przesłany do komisji konkursowej w Krakowie. Tegoroczny finał Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu odbył się 2 czerwca w Warszawie.

opiekun Monika Czapska