Komisja do spraw pomocy materialnej informuje, że wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na rok szkolny 2020/21 mogą ubiegać się o „Wyprawkę szkolną” w roku szkolnym 2020/21 tj. dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. Refundacja kosztów obejmuje zakup tylko podręczników (bez ćwiczeń, kart pracy, zbiorów zadań, atlasów, repetytoriów, itp.) na podstawie załączonych do wniosku: rachunków, faktur na nazwisko ucznia/rodzica, paragonów (kupując podręczniki w oparciu o szkolny zestaw podręczników w okresie wakacji należy pamiętać o posiadaniu dowodów zakupu).
Wniosek należy pobrać z załącznika i wypełnić. -->  POBIERZ WNIOSEK
Wypełniony wniosek składamy do wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub do członków komisji ds. Pomocy materialnej do 03.09.2020 do godziny 12.00.