PRZYZNAJĄC PUNKTY ZA ŚWIADECTWO W CZASIE REKRUTACJI, BĘDZIEMY BRALI POD UWAGĘ
OCENY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

KLASA  A

PSYCHOLOGICZNA

(w lo 3-letnim i lo 4-letnim)

KLASA  B

PEDAGOGICZNA

(w lo 3-letnim i lo 4-letnim)

KLASA  C

INFORMATYCZNO – JĘZYKOWA

(w lo 3-letnim i lo 4-letnim)

KLASA  D

SPOŁECZNA

(w lo 3-letnim i lo 4-letnim)

I.  j. polski

I.  j. polski

I.  j. polski

I.  j. polski

II. j. obcy (obowiązkowy)

II. j. obcy (obowiązkowy)

II. j. obcy (obowiązkowy)

II. j. obcy (obowiązkowy)

III. matematyka

III. matematyka

III. matematyka

III. matematyka

IV. biologia

IV. geografia

IV. informatyka

IV. historia