Klasa 1a, 1g – biologiczna z elementami psychologii

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- j. polski

- biologia

Przedmiot uzupełniający: psychologia, komunikacja społeczna

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia


Klasa 1b – pedagogiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- j. polski

- geografia

Przedmiot uzupełniający: pedagogika, komunikacja społeczna

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia


Klasa 1c – informatyczno-matematyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- j. angielski

- matematyka

- informatyka

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka


Klasa 1d – nauk społecznych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- historia

- wos

- język polski

Języki obce: angielski, włoski

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, historia


Klasa 1e – turystyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- j. angielski

- geografia

- historia

Przedmiot uzupełniający: turystyka

Języki obce: angielski, niemiecki

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia


Klasa 1f – nauk przyrodniczych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia

- matematyka

Przedmiot uzupełniający: chemia doświadczalna, fizyka doświadczalna

Języki obce: angielski, włoski

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, chemia