Od 27 kwietnia 2023 r. LOzOI realizuje projekt pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Szkoła uzyskała wsparcie finansowe, dzięki któremu zakupiono – uwzględniając życzenia uczniów, rodziców, nauczycieli – 472 książki w tym 174 lektury oraz nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo. Część środków przeznaczono na sprzęt komputerowy dla nauczyciela bibliotekarza. Nowe książki cieszą się dużym zainteresowaniem i są chętnie wypożyczane przez uczniów i nauczycieli.