19 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Akademii towarzyszyły wielkie emocje. Po raz ostatni, jako Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wystąpił pan Radosław Kluczyński. Pan dyrektor postanowił wrócić do sali lekcyjnej, bo tam "czuje się najlepiej". Z kwiatami popłynęły słowa podziękowań za pracę, za olbrzymie serce, za cierpliwość i wyrozumiałość, troskę o sprawy naszej szkoły (chociaż czasami nie było łatwo), za pomoc, za poczucie bezpieczeństwa. Niezwykle ciepłe słowa, które pani dyrektor Katarzyna Kościucha skierowała do pana Dyrektora wywołały wielkie wzruszenie. Sympatycznym momentem było podziękowanie złożone przez Samorząd Uczniowski oraz krótki film. Na szczęście mówimy "do zobaczenia”, bo przecież będziemy mogli wciąż liczyć na rady pana Kluczyńskiego i jego życzliwy uśmiech. Występ naszej absolwentki, Moniki Oniszczuk, był dedykowany panu Dyrektorowi z wyrazami wielkiego szacunku, uznania i ogromnej sympatii, bo niezwykle trudno jest się żegnać z dyrektorem szkoły, który na co dzień udowadniał, że ”dyrektorem się bywa, a człowiekiem się jest”.
W drugiej części uroczystości Pan Dyrektor podsumował mijający rok szkolny, podziękował wszystkim za współpracę i życzył udanych wakacji. Tradycyjnie wyróżnieni zostali najbardziej ambitni uczniowie naszej szkoły, którym Pan Dyrektor wręczył świadectwa z paskiem. Nagrodzone zostały także osoby biorące udział w licznych konkursach i pracujące w wolontariacie. Pan Dyrektor podziękował również rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz naszego liceum.
Ostatnia część uroczystego zakończenia roku szkolnego była pełna wzruszeń. Żegnaliśmy p. Beatę Rychlicką (31 lat pracy w naszej szkole) i p. Mirosławę Rybicką (10 lat w LOzOI), które - o wiele za wcześnie - postanowiły przejść na emeryturę. Obie Panie otrzymały świadectwa ukończenia szkoły - oczywiście z wyróżnieniem… :)
Pan Dyrektor wskazywał na to, że zawsze chętnie niosły pomoc, dodawały otuchy i dzieliły się swoim doświadczeniem. Dziękował za owocną, sumienną i pełną oddania pracę, za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń uczniów, za troskę o nich i dbałość o to, by czuli się w szkole jak najlepiej.
W krainę wspomnień i podróż po różnych ścieżkach życia zabrała wszystkich okolicznościowa prezentacja multimedialna zawierająca archiwalne zdjęcia z różnych wydarzeń, w których uczestniczyły Panie podczas pracy w naszej szkole.
Na zakończenie grupa nauczycieli zatańczyła dla p. Beaty Rychlickiej i p. Mirosławy Rybickiej do piosenki, której przesłanie było następujące: "jak świat będzie szary, różowe okulary zakładaj…” :)

W uroczystości pożegnania odchodzących na emeryturę Pań, wzięła udział liczna grupa absolwentów LOzOI.
Natalia Grudnik, Anna Nowakowska i Monika Oniszczuk zachwyciły nas swoim śpiewem, a Sara Świtalska wspierała od strony technicznej.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!