19 maja podczas Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" nasze wolontariuszki promowały krwiodawstwo wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.