Ważna informacja dla rodziców i uczniów.
Wypłaty "wyprawki szkolnej" w księgowości szkolnej.
 
TERMIN: 16-19.10.2017
16.10.2017 - w godzinach 9.30-11.30
17,18,19.10.2017 - w godzinach 9.00-12.30
 
Dotyczy tylko uczniów kl I-III z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
W przypadku uczniów niepełnoletnich, pieniądze odbierają rodzice.
Osoby pełnoletnie odbierają pieniądze samodzielnie.