Komunikat dla MATURZYSTÓW 2018.

Odbiór kodów dostępu do serwisu OKE  w macierzystej szkole!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma w macierzystej szkole.

W związku z powyższym zapraszamy MATURZYSTÓW 2018 do szkoły po odbiór indywidualnych loginów i haseł.

Ze względu na ochronę danych osobowych kody można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły (od 20.06.2018). Informujemy, że w przypadku, gdy maturzysta nie będzie mógł osobiście odebrać swojego kodu dostępu, może w jego imieniu odebrać pełnoletnia upoważniona przez niego osoba. W takim przypadku maturzysta musi wypełnić i podpisać upoważnienie, a osoba upoważniona powinna posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Dostęp do własnych wyników możliwy będzie (w serwisie uczniowie.oke.poznan.pl) od dnia 3 lipca 2018 (nie wcześniej).